یافتن کالاها و سرویسها


500MB
فضا:512مگابایت
پهنای باند:15,360 مگابایت
سایراماکانات:نامحدود
پنل سرور:دایرکت ادمین
محل سرور: ایران-تهران
مشخصات سرور
Apache 2.4.23
MySQL 5.5.31
Php 5.6.26
تومان20,000تومان ماهانه
تومان60,000تومان سه ماهه
تومان120,000تومان شش ماهه
تومان168,000تومان سالانه
تومان272,000تومان دوساله
تومان400,000تومان سه سالانه

1GB
فضا:1024مگابایت
پهنای باند:30240 مگابایت
سایراماکانات:نامحدود
پنل سرور:دایرکت ادمین
محل سرور: ایران-تهران
مشخصات سرور
Apache 2.4.23
MySQL 5.5.31
Php 5.6.26
تومان24,000تومان ماهانه
تومان76,000تومان سه ماهه
تومان88,000تومان شش ماهه
تومان200,000تومان سالانه
تومان380,000تومان دوساله
تومان560,000تومان سه سالانه

2GB
فضا:2048مگابایت
پهنای باند:20480مگابایت
سایراماکانات:نامحدود
پنل سرور:دایرکت ادمین
محل سرور: ایران-تهران
مشخصات سرور
Apache 2.2.26
MySQL 5.0.67
Php 5.2.17
تومان32,000تومان ماهانه
تومان92,000تومان سه ماهه
تومان184,000تومان شش ماهه
تومان300,000تومان سالانه
تومان560,000تومان دوساله
تومان800,000تومان سه سالانه

5GB
فضا:5120مگابایت
پهنای باند:151200مگابایت
سایراماکانات:نامحدود
پنل سرور:دایرکت ادمین
محل سرور: ایران-تهران
مشخصات سرور
Apache 2.4.23
MySQL 5.5.31
Php 5.6.26
تومان60,000تومان ماهانه (دامین رایگان)
تومان160,000تومان سه ماهه (دامین رایگان)
تومان280,000تومان شش ماهه (دامین رایگان)
تومان480,000تومان سالانه (دامین رایگان)
تومان840,000تومان دوساله (دامین رایگان)
تومان1,200,000تومان سه سالانه (دامین رایگان)

10GB
فضا:10240مگابایت
پهنای باند:302400مگابایت
سایراماکانات:نامحدود
پنل سرور:دایرکت ادمین
محل سرور: ایران-تهران
مشخصات سرور
Apache 2.4.23
MySQL 5.5.31
Php 5.6.26
تومان80,000تومان ماهانه (دامین رایگان)
تومان220,000تومان سه ماهه (دامین رایگان)
تومان420,000تومان شش ماهه (دامین رایگان)
تومان780,000تومان سالانه (دامین رایگان)
تومان1,480,000تومان دوساله (دامین رایگان)
تومان2,120,000تومان سه سالانه (دامین رایگان)

20GB
فضا:20480مگابایت
پهنای باند:604800مگابایت
سایراماکانات:نامحدود
پنل سرور:دایرکت ادمین
محل سرور: ایران-تهران
مشخصات سرور
Apache 2.4.23
MySQL 5.5.31
Php 5.6.26
تومان108,000تومان ماهانه
تومان280,000تومان سه ماهه
تومان520,000تومان شش ماهه
تومان1,000,000تومان سالانه
تومان1,920,000تومان دوساله
تومان2,240,000تومان سه سالانه

40GB
فضا:40960مگابایت
پهنای باند:1,228,800مگابایت
سایراماکانات:نامحدود
پنل سرور:دایرکت ادمین
محل سرور: ایران-تهران
مشخصات سرور
Apache 2.4.23
MySQL 5.5.31
Php 5.6.26
تومان46,000تومان ماهانه
تومان130,000تومان سه ماهه
تومان240,000تومان شش ماهه
تومان450,000تومان سالانه
تومان850,000تومان دوساله
تومان1,200,000تومان سه سالانه

زبان:
بازگشت به بالا

بازسازی و ویرایش توسط: نور وب