جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامینی که میخواهید ثبت کنید یا انتقال دهید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ را سفارش دهید...


لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های اتوماتیک به کار میرود.

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 تومان5,000تومان هیچکدام تومان3,950تومان
.com 1 تومان41,000تومان هیچکدام تومان41,000تومان
.net 1 تومان49,000تومان هیچکدام تومان49,000تومان
.org 1 تومان60,000تومان هیچکدام تومان60,000تومان
.net.ir 1 تومان5,000تومان هیچکدام تومان4,000تومان
.co.ir 1 تومان4,000تومان هیچکدام تومان4,000تومان
.ac.ir 1 تومان4,000تومان هیچکدام تومان4,000تومان
.id.ir 1 تومان4,000تومان هیچکدام تومان4,000تومان
.gov.ir 1 تومان4,000تومان هیچکدام تومان4,000تومان
.org.ir 1 تومان4,000تومان هیچکدام تومان4,000تومان
.sch.ir 1 تومان4,000تومان هیچکدام تومان4,000تومان
.info 1 تومان48,000تومان هیچکدام تومان48,000تومان


زبان:
بازگشت به بالا

بازسازی و ویرایش توسط: نور وب